Kimonos and Robes

Romantic Kimono Jacket

$47.00$113.00

Romantic Kimono Robe

$120.00

Midnight Ink Kimono Robe

$120.00

Black Kimono Jacket

$47.00$113.00

Poppy Silk Kimono

$107.00

Poppy Silk Dressing Gown

$113.00

Midnight Ink Silk Kimono

$107.00

Midnight Ink Silk Dressing Gown

$113.00

Dark Poppy Silk Kimono

$107.00

Dark Poppy Silk Dressing Gown

$113.00

Blue Kimono Jacket

$47.00$113.00

Blush Kimono Jacket

$47.00$113.00

Blush Kimono Robe

$120.00

White Kimono Jacket

$47.00$113.00

White Kimono Robe

$120.00

Sierra Silk Kimono

$107.00

Sierra Jade Silk Kimono

$107.00

Sierra Kimono Robe

$120.00
BACK TO TOP