Products

Black Kimono Jacket

$127.00$169.00

Black Kimono Robe

$135.00$179.00

Blue Kimono Jacket

$127.00$169.00

Blue Kimono Robe

$135.00$179.00

Blush Kimono Jacket

$127.00$169.00

Blush Kimono Robe

$135.00$179.00

Botanica Silk Scarf

$97.00$139.00

Casey Kimono Robe

$135.00$179.00

Casey Silk Kimono

$111.00$159.00

Dark Magnolia Dressing Gown

$69.00$129.00

Dark Magnolia Kimono

$65.00$119.00

Dark Poppy Silk Dressing Gown

$118.00$169.00

Dark Poppy Silk Eye Mask

$49.00

Dark Poppy Silk Kimono

$111.00$159.00

Dark Poppy Silk Pillowcase

$75.00$99.00

Dark Poppy Silk Scarf

$97.00$139.00

Dark Poppy Wool Scarf

$111.00$159.00

Dark Romantic Kimono Jacket

$127.00$169.00
BACK TO TOP