Kimonos and Robes

Romantic Kimono Jacket

$127.00$169.00

Romantic Kimono Robe

$135.00$179.00

Midnight Ink Kimono Jacket

$127.00$169.00

Midnight Ink Kimono Robe

$135.00$179.00

Dark Romantic Kimono Jacket

$127.00$169.00

Dark Romantic Kimono Robe

$135.00$179.00

Black Kimono Jacket

$127.00$169.00

Black Kimono Robe

$135.00$179.00

Poppy Silk Kimono

$111.00$159.00

Poppy Silk Dressing Gown

$118.00$169.00

Midnight Ink Silk Kimono

$111.00$159.00

Midnight Ink Silk Dressing Gown

$118.00$169.00

Dark Poppy Silk Kimono

$111.00$159.00

Dark Poppy Silk Dressing Gown

$118.00$169.00

Blue Kimono Jacket

$127.00$169.00

Blue Kimono Robe

$135.00$179.00

Blush Kimono Jacket

$127.00$169.00

Blush Kimono Robe

$135.00$179.00
BACK TO TOP