Kimonos and Robes

Romantic Kimono Jacket

$89.00$169.00

Romantic Kimono Robe

$179.00

Midnight Ink Kimono Jacket

$89.00$169.00

Midnight Ink Kimono Robe

$179.00

Black Kimono Jacket

$89.00$169.00

Black Kimono Robe

$179.00

Poppy Silk Kimono

$159.00

Poppy Silk Dressing Gown

$169.00

Midnight Ink Silk Kimono

$159.00

Midnight Ink Silk Dressing Gown

$169.00

Dark Poppy Silk Kimono

$159.00

Dark Poppy Silk Dressing Gown

$169.00

Blue Kimono Jacket

$89.00$169.00

Blush Kimono Jacket

$89.00$169.00

Blush Kimono Robe

$179.00

White Kimono Jacket

$89.00$169.00

White Kimono Robe

$179.00

Dark Magnolia Dressing Gown

$65.00$129.00
BACK TO TOP