Satin Collection

Midnight Ink Kimono Robe

$120.00

Romantic Kimono Robe

$120.00

Casey Kimono Robe

$120.00

Gillian Kimono Robe

$120.00

Blush Kimono Robe

$120.00

Olivia Kimono Robe

$120.00

Poppy Kimono Robe

$120.00

Midnight Ink Silk Pillowcase

$67.00

Sierra Jade Kimono Robe

$120.00

Dark Poppy Silk Pillowcase

$67.00

Poppy Silk Pillowcase

$67.00

Sierra Kimono Robe

$120.00

Romantic Kimono Jacket

$47.00$113.00

Emmie Kimono Robe

$120.00

Black Kimono Jacket

$47.00$113.00

Dark Romantic Silk Pillowcase

$67.00

Blue Kimono Jacket

$47.00$113.00

White Kimono Robe

$120.00
BACK TO TOP