Kimonos and Robes

Sierra Silk Kimono

$107.00

Sierra Jade Silk Kimono

$107.00

Sierra Kimono Robe

$120.00

Sierra Jade Kimono Robe

$120.00

Olivia Silk Kimono

$107.00

Casey Silk Kimono

$107.00

Gillian Silk Kimono

$107.00

Gillian Kimono Robe

$120.00

Olivia Kimono Robe

$120.00

Casey Kimono Robe

$120.00

Musk Silk Velvet Kimono

$154.00

Sage Silk Velvet Kimono

$154.00

Gillian Silk Velvet Kimono

$154.00

Midnight Ink Silk Velvet Kimono

$154.00

Musk Silk Velvet Kimono Robe

$174.00

Midnight Ink Silk Velvet Kimono Robe

$174.00

Poppy Kimono Robe

$120.00

Emmie Kimono Robe

$120.00
BACK TO TOP