Kimonos and Robes

White Kimono Jacket

$127.00$169.00

White Kimono Robe

$135.00$179.00

Dark Magnolia Dressing Gown

$69.00$129.00

Dark Magnolia Kimono

$65.00$119.00

Esme Dressing Gown

$69.00$129.00

Harriet Dressing Gown

$69.00$129.00

Harriet Kimono

$65.00$119.00

Liddia Dressing Gown

$69.00$129.00

Liddia Kimono

$65.00$119.00

Magnolia Dressing Gown

$69.00$129.00

Magnolia Kimono

$65.00$119.00

Matilda Kimono

$65.00$119.00

Sierra Silk Kimono

$111.00$159.00

Sierra Jade Silk Kimono

$111.00$159.00

Sierra Kimono Robe

$135.00$179.00

Sierra Jade Kimono Robe

$135.00$179.00

Olivia Silk Kimono

$111.00$159.00

Casey Silk Kimono

$111.00$159.00
BACK TO TOP