Kimonos and Robes

White Kimono Jacket

$127.00$169.00

White Kimono Robe

$135.00$179.00

Botanica Dressing Gown

$69.00$129.00

Dark Magnolia Dressing Gown

$69.00$129.00

Dark Magnolia Kimono

$65.00$119.00

Esme Dressing Gown

$69.00$129.00

Esme Kimono

$65.00$119.00

Gillian Dressing Gown

$69.00$129.00

Harriet Dressing Gown

$69.00$129.00

Harriet Kimono

$65.00$119.00

Liddia Dressing Gown

$69.00$129.00

Liddia Kimono

$65.00$119.00

Magnolia Dressing Gown

$69.00$129.00

Magnolia Kimono

$65.00$119.00

Matilda Dressing Gown

$69.00$129.00

Matilda Kimono

$65.00$119.00

Peach Ink Kimono

$65.00$119.00
BACK TO TOP