Kimonos and Robes

White Kimono Jacket

$169.00

White Kimono Robe

$179.00

Botanica Dressing Gown

$129.00

Botanica Kimono

$119.00

Dark Magnolia Dressing Gown

$129.00

Dark Magnolia Kimono

$119.00

Esme Dressing Gown

$129.00

Esme Kimono

$119.00

Gillian Dressing Gown

$129.00

Harriet Dressing Gown

$129.00

Harriet Kimono

$119.00

Liddia Dressing Gown

$129.00

Liddia Kimono

$119.00

Magnolia Dressing Gown

$129.00

Magnolia Kimono

$119.00

Matilda Dressing Gown

$129.00

Matilda Kimono

$119.00

Peach Ink Kimono

$119.00
BACK TO TOP